Certyfikaty


ILAC MRA

AB 1478
Laboratorium Badawcze ITA-TEST Sp. z o.o. posiada akredytację nr  AB 1478 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie od 18.12.2013.

Uzyskana akredytacja potwierdza niezależność, kompetencje, bezstronność, poufność i zgodność z pozostałymi wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ”Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Zakres akredytacji nr AB 1478
 
zobacz wszystkie
certyfikaty i akredytacje